Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost k žádostem o dotační projekty především z oblastí elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, a to jak z oblasti technické, tak z oblasti administrační. Cílíme především na níže uvedené operační programy.
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020:

 • Aplikace
 • Nízkouhlíkové technologie
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Úspory energie
 • Úspory energie v SZT

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní program na podporu úspor energie:

 • Program EFEKT 2017 – 2021

Technologická agentura České republiky, Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

 • Beta2
 • Doprava 2020+
 • Prostředí pro život
 • Théta
 • Trend

Provádíme konzultace projektového záměru, pomoc při zpracování žádosti a závěrečnou kontrolu před odevzdáním. Sami aktivně řešíme projektové záměry z veřejných zdrojů https://www.egubrno.cz/profil-spolecnosti/dotacni-program/.
 
Nabízíme možnost spolupráce nad odbornými tématy vědy a výzkumu v souladu s činnostmi společnosti EGÚ Brno, a. s. . Pro bližší informace kontaktujte Martina Peška.