Konzultace a možnost spolupráce

Poskytujeme poradenskou a konzultační činnost k žádostem o dotační projekty především z oblastí elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. Cílíme zejména na níže uvedené operační programy.

 
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020:

  • Aplikace
  • Inovační vouchery
  • Nízkouhlíkové technologie
  • Úspory energie
  • Úspory energie v SZT

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Státní program na podporu úspor energie:

  • Program EFEKT 2017 – 2021

Technologická agentura České republiky, Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací:

  • Beta2
  • Epsilon
  • Théta
  • Zéta

Provádíme konzultace projektového záměru, pomoc při zpracování žádosti a závěrečnou kontrolu před odevzdáním. Sami aktivně řešíme dotační projekty, https://www.egubrno.cz/profil-spolecnosti/dotacni-program-eu/https://www.egubrno.cz/profil-spolecnosti/program-efekt/.
 
Nabízíme možnost spolupráce nad odbornými tématy vědy a výzkumu v souladu s činnostmi společnosti EGÚ Brno, a.s.
 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Martina Peška.