Stanovujeme ekonomické efektivnosti investic na obnovu sítí v souvislosti se změnami cen elektrické energie, ekonomicky hodnotíme investiční varianty při výstavbě a provozu elektrických sítí.

 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Jaroslava Šabatu.