Dlouhodobé bilance elektroenergetiky zahrnují komplexní popis situace v ES ČR od podrobného rozboru soustavy v nejbližším roce až po strategické výhledy v horizontu přes 30 let. Cílem je zajištění rovnováhy mezi spotřebou elektřiny a zdroji v ES ČR.

Dlouhodobé bilance elektroenergetiky poskytují především odpovědi na otázky:

 • Jak se bude vyvíjet poptávka po elektřině v ČR a ve středoevropském prostoru?
 • Jaký může být rozvoj a provoz zdrojové základny ES ČR? Jak různé cesty jejího vývoje ovlivní spolehlivost jejího chodu?
 • Jaká bude nabídka a situace na evropském trhu s elektřinou? Bude se výrazně vyvíjet podoba tržního prostředí v regionu střední Evropy?
 • Bude kapacita elektrizační soustavy dostatečná? Jaká jsou možná opatření pro její případné posílení?
 • Jaké jsou technické, ekonomické, environmentální a bezpečnostní důsledky různých cest rozvoje elektroenergetiky?

Výstupy Dlouhodobé rovnováhy jsou uveřejněny na stránkách OTE:

Dlouhodobé bilance elektřiny obsahují:

 • analýzy politik, legislativy a určujících trendů
 • popis ES Evropy
 • predikce poptávky elektřiny
 • popis současného stavu zdrojové základny a návrh jejího rozvoje
 • analýza potřeby nového výkonu
 • stanovení výkonové bilance a její spolehlivosti
 • stanovení výrobní bilance a analýzy provozovatelnosti ES (simulace na hodinovém základě)
 • vyhodnocení dostupnosti paliv
 • stanovení emisí
 • analýzy elektrických sítí 400, 220, 110 kV
 • stanovení investičních a provozních nákladů
 • analýzu rizik
 • doporučení pro decizní sféru

Na dlouhodobé bilance elektřiny navazují Dlouhodobé bilance plynárenství.
 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Michala Macenauera.