Dlouhodobé bilance plynárenství navazují na Dlouhodobé bilance elektroenergetiky. Dlouhodobé bilance plynárenství představují komplexní popis situace v plynárenství ČR od podrobného rozboru soustavy v nejbližším roce až po strategické výhledy v horizontu přes 30 let. Cílem je zajištění rovnováhy mezi spotřebou a nabídkou plynu .

Dlouhodobé bilance plynárenství poskytují především odpovědi na otázky:

 • Jak se bude vyvíjet poptávka po plynu?
 • Kolik plynu bude nutno do ČR importovat?
 • Jaká bude nabídka na evropském trhu s plynem?
 • Bude kapacita plynárenské soustavy dostatečná, jaká jsou možná opatření pro její případné posílení?
 • Bude plynárenská soustava schopna provozně zajistit spolehlivé zásobování odběratelů z hlediska objemu dodávek i jejich rozložení v čase?

Výstupy Dlouhodobé rovnováhy jsou uveřejněny na stránkách OTE:

Dlouhodobé bilance plynu obsahují:

 • analýzy politik, legislativy a určujících trendů
 • popis plynárenství v celosvětovém měřítku
 • predikce poptávky plynu
 • analýzu nalezišť plynu a přepravních tras pro potřeby ČR
 • variantní návrh možností rozvoje českého plynárenství
 • popis a analýzu české plynárenské infrastruktury
 • analýzy provozu české plynárenské soustavy
 • stanovení ekonomické náročnosti různých rozvojových cest plynárenství
 • analýzu rizik
 • doporučení pro decizní sféru

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Tomáše Špačka.