Analýza rozpuštěných plynů v oleji (DGA) je jednou z metod pro detekování a hodnocení poruch u olejových transformátorů. Umožňuje spolehlivě a rychle určit stav transformátoru (normální, vadný a rizikový) a sledovat jeho další trend.

Nabízíme:

  • plynově-chromatografický rozbor olejových transformátorů vč. hermetizovaných
  • plynově-chromatografické rozbory tlumivek
  • plynově-chromatografický rozbor měřicích transformátorů 400 kV, 220 kV, 110 kV
  • stanovení celkového obsahu plynu (u nových transformátorů, nebo po regeneraci oleje)
  • vyhodnocení celkového stavu transformátoru na základě dlouhodobého sledování
  • vypracování atlasu plynově-chromatografických rozborů
  • stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátoru
  • základní rozbory vzorků olejů

 
Pro bližší informace k diagnostice a analýzám olejů kontaktujte odborného garanta Janu Huserovou.
Pro bližší technické informace a dotazy k odběru vzorků kontaktujte odborného garanta Jaroslava Černého.