Organizační pokyny

Závazná přihláška

Termín přihlášení: nejpozději do 19.8.2016
Způsoby podání přihlášky:
– online přihláška na https://www.egubrno.cz/seminar/prihlaska/
– vyplněnou přihlášku je možné vytisknout a zaslat poštou na adresu pořadatelů:

  • EGÚ Brno, a. s.
  • Helena Kváčová
  • Hudcova 487/76a
  • 612 48 Brno-Medlánky
  • tel: +420 541 511 551

Účastnický poplatek a způsob úhrady

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 2178,– Kč včetně DPH a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním semináře.
Hradí se formou zálohové platby na náš účet:

  • číslo: 46100621/0100
  • IBAN: CZ4101000000000046100621
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX
  • Komerční banka, a. s., pobočka Brno
  • Variabilní symbol: IČ vaší firmy

V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možná účast náhradníka.
Kapacita sálu je cca 70 účastníků. V případě vyššího zájmu bude vypsán další termín.