V letošním roce pořádá společnost EGÚ Brno celkem tři semináře EFEKT. Květnový a říjnový seminář bude tradičně cílen na úspory energií, letošní novinkou bude listopadový seminář, který bude zaměřen na možnosti získání dotačních prostředků na VaV aktivity, také ve spojení s úsporami energií. Více informací zde.

Kategorie: Novinky