Teplárenství

AES Bohemia

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Alpiq Generation (CZ)

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj AG

Dalkia ČR (nyní VEOLIA Energie)

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Plzeňská teplárenská

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Pražská teplárenská

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

Sokolovská uhelná

Analýza cen regulačních služeb
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Teplárny Brno

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy rozvoje TB
Studie připojitelnosti elektrodového kotle
Studie uplatnění elektrodového kotle
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

Teplárny Opatovice

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Výpočet ekonomických ztrát spojených s nedodávkou uhlí

Teplárna Otrokovice

Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj TOT

Teplárna Strakonice

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

United Energy

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Feasibility study obnovy a rozšíření výrobních bloků elektrárny Komořany