Průmysl

ArcelorMittal Ostrava

Možnosti napájení pece v areálu společnosti

ČEZ Obnovitelné zdroje, ESB Elektrické stroje, Evocati, Eximet Trafo, Nobility Solar Projects,  ŠKO-ENERGO

Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Zajištění měření v provozech zákazníků

Energetika Třinec

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj ET

ESB Rozvaděče

Dodávky elektronických ampérmetrů EAM1

ESK Elektro Ostrava

Měření dotykových a krokových napětí

IDG IS of Czech Republic

Kalibrace vn zdroje (60kV) elektronového paprsku

Investoři do nových výroben elektřiny

Studie pro připojování nových bloků velkých jednotkových výkonů (JE, PVE, PPC, …)
Studie pro připojování zdrojů rozptýlené výroby (VTE, FVE, …)

Lunek

Měření výkonů v průmyslových provozech – podklady pro energetický audit

NOBILITY

Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE

Sdružení velkých spotřebitelů energie

Konzultační činnost v oblasti regulovaných cen
Průzkum a analýza dopadů vývoje cen elektřiny na hospodaření podniků

ŠKO-ENERGO

Analýza derivátů furanu v olejové náplni síťových transformátorů
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů
Realizace a servis odpojovacího programu na rozvodně v areálu závodu ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (zajištění kontinuity dodávky, napájení z vlastního zdroje/ze sítě)
Vystoupení na interním workshopu pro zaměstnance ŠKO-ENERGO

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Analýzy aplikace a dopadů úspor

Photon Energy Operations CZ

Diagnostická měření na vn zařízení FVE dle ŘPÚ
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE

PKS holding

Kalkulace rentability uplatnění bateriového úložiště v provozu

Pronto Elektro Praha

Dodávky elektronických ampérmetrů EAM1