Poradenství

CEZ Bulgaria EAD

Ceny a tarify v elektroenergetice pro distribuční společnosti (Bulharsko)
Typové diagramy dodávky v elektroenergetice pro distribuční společnosti (Bulharsko)

SEPS

Analýzy rozvoje a provozu ES SR
Predikce spotřeby elektřiny
Stanovení množství decentrálních zdrojů v ES SR

ZSD, SSE–D, VSD

Typové diagramy dodávky pro elektřinu (Slovensko)

Ostatní

Analýza technických a netechnických ztrát v sítích VN (Albánie)
Analýza zvýšení spolehlivosti provozu sítě VN ve vybraných regionech (Bulharsko)
Spolupráce na modelu optimální sítě vn a vvn z hlediska odhadu oprávněných nákladů pro regulátora (Litva)
Revize, certifikace, doplnění studie proveditelnosti přečerpávací vodní elektrárny (Kuba)