Plynárenství

OTE

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou plynu
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro plyn – konzultace

Český plynárenský svaz

Spolupráce při zpřesnění TDD plyn

Pražská plynárenská distribuce

Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR

RWE GasNet

Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR