Ostatní

Asociace energetických manažerů

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Glopolis

Posouzení materiálu Energynautics – Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030

Komerční banka

Analýza dopadů omezování výroby FVE

Městys Pozlovice

Veřejná prezentace Pravda o elektřině v Luhačovském Zálesí v souvislosti s probíhající přípravou stavby VVN 1 x 110 kV Slavičín – Slušovice

World Energy Council – Energetický komitét České republiky

Analýzy vývoje české energetiky
Organizace seminářů
Prezentační materiály o české ES
Zpracování materiálů z konferencí WEC