Ostatní

ArcelorMittal Ostrava

Možnosti napájení pece v areálu společnosti

Asociace energetických manažerů

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Brněnské komunikace, a .s.

Koncepce elektromobility ve městě Brně

ČEZ Obnovitelné zdroje, ESB Elektrické stroje, Evocati, Eximet Trafo, Nobility Solar Projects,  ŠKO-ENERGO

Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Zajištění měření v provozech zákazníků

Investoři do nových výroben elektřiny

Studie pro připojování nových bloků velkých jednotkových výkonů (JE, PVE, PPC, …)
Studie pro připojování zdrojů rozptýlené výroby (VTE, FVE, …)

Komerční banka

Analýza dopadů omezování výroby FVE

Městys Pozlovice

Veřejná prezentace Pravda o elektřině v Luhačovském Zálesí v souvislosti s probíhající přípravou stavby VVN 1 x 110 kV Slavičín – Slušovice

Sdružení velkých spotřebitelů energie

Konzultační činnost v oblasti regulovaných cen
Průzkum a analýza dopadů vývoje cen elektřiny na hospodaření podniků

SUDOP/SŽDC

Studie prověření dopadu přechodu napájení trakce na AC 25 kV na distribuční soustavu E.ON Distribuce a ČEZ Distribuce

ŠKO-ENERGO

Realizace a servis odpojovacího programu na rozvodně v areálu závodu ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (zajištění kontinuity dodávky, napájení z vlastního zdroje/ze sítě)
Vystoupení na interním workshopu pro zaměstnance ŠKO-ENERGO

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Analýzy aplikace a dopadů úspor

World Energy Council – Energetický komitét České republiky

Analýzy vývoje české energetiky
Organizace seminářů
Prezentační materiály o české ES
Zpracování materiálů z konferencí WEC