Elektroenergetika

OTE

Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro elektřinu

ČEPS

Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)

Analýzy a výpočty problematiky PST

Analýzy pro stanovení objemu a struktury podpůrných služeb
Analýzy provozu ES s vysokým zastoupením OZE
Koncepce rozvoje přenosové sítě (220 a 400 kV)

Měření v sítích ČEPS
Model dynamického zatěžování PS
Monitorovací systém klimatických podmínek

Posouzení havárií vedení ČEPS
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů

Studie připojitelnosti soustavy CENTREL k soustavě UCPTE

ČSRES

Analýzy mezních toků výkonu PS/DS
Problematika jalových výkonů

Stanovení limitního množství intermitentních zdrojů v ES ČR

Zpracování a aktualizace podnikových norem energetiky

ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, PREdistribuce

Analýza regulace nepřetržitosti distribuce v EU

Analýza rychlosti obnovy distribuce v kabelové síti vn

Analýzy distribučních sítí

Bilanční modely

Kalkulátor pro NTS

Kategorizace venkovních sítí nn podle velikosti námrazy

Koncepce rozvoje distribučních sítí všech napětí včetně mřížových městských sítí

Monitorovací systém klimatických podmínek E.ON
Optimalizace nasazení dálkově ovládaných spínacích prvků

Paralelní provozy uzlových oblastí

Posouzení havárií vedení

Potenciál snížení nákladů na výpadky při opatřeních vedoucích ke zrychlení obnovy distribuce
Problematika ztrát

Stanovení optimálního typu sítě vysokého napětí

Studie připojitelnosti nových zdrojů

Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Zlepšení spolehlivosti venkovních vývodů vn

ČEZ

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Model dynamického zatěžování vedení 110kV
Monitorovací systém klimatických podmínek

Studie pro připojování velkých bloků do ES

E.ON Energie

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky

Pražská energetika

Analýzy a vyhodnocení spolehlivosti provozu

Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky