Doprava

Brněnské komunikace, a .s.

Koncepce elektromobility ve městě Brně

Centrum dopravního výzkumu

Konverze elektrické trakce – interakce s napájecí elektrizační soustava
Výstavba napájecího vedení 110 kV pro VRT

RegulTech servis

Analýza napájecí sítě v Brně Bystrci – nabíjecí stanice pro lodě

SUDOP/SŽDC

Studie prověření dopadu přechodu napájení trakce na AC 25 kV na distribuční soustavu E.ON Distribuce a ČEZ Distribuce

ŽESNAD

Analýza variant rozvoje osobní a železniční dopravy s ohledem na ekonomiku a životní prostředí