Spolupracujeme s prestižními mezinárodními i českými odbornými organizacemi a s vysokými školami. Pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích a publikujeme v odborném tisku.

Mezinárodní organizace

 • World Energy Council (WEC)
 • International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED)
 • Council on Large Electric Systems (CIGRE)
 • The Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC)
 • International Workshop on Atmospheric Icing of Structures (IWAIS)
 • International Electrotechnical Commission (IEC)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

České organizace

 • Asociace energetických manažerů (AEM)
 • Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE)
 • Technologická platforma udržitelného rozvoje energetiky (TPUE)
 • Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN)
 • Smart City Brno (SCB)

Vysoké školy a univerzity

 • pořádáme odborné přednášky
 • vedeme disertační, diplomové a bakalářské práce
 • jsme členy zkušebních komisí
 • poskytujeme odbornou praxi

Konference

 • každoročně pořádáme prestižní konferenci na témata, která určují aktuální směřování energetiky
 • organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin a semináře WEC ČR, CIGRE ČR, CIRED ČR
 • pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích
 • konference, na kterých vystupujeme, najdete v novinkách

Odborný tisk

Aplikovaný výzkum

 • účastníme se aplikovaného výzkumu v energetice, především v oblasti bezpečnosti a modelování soustav
 • spolupracujeme s předními českými vědecko-výzkumnými institucemi:
  • Vývoj simulačních modelů elektroenergetiky České republiky (TIP)
  • Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR (s UJV Řež)
  • Program celoživotního učení Leonardo da Vinci (s VUT Brno)
  • Udržitelný rozvoj energetiky (s Enviros)