Zpracované publikace:

Díla byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017.

Informace o uspořádaných seminářích EFEKT naleznete zde. Tyto akce byly zaměřeny na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie. Tyto akce byly realizovány s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017/2018.