Program EFEKT

Zpracované publikace:

Díla byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017.

Seminář EFEKT Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odběrných místech
1. listopadu 2017, Nová radnice, sál zastupitelstva, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno
Akce byla zaměřená na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017
Více informací naleznete zde