Odborný tým

Náš odborný tým je tvořen jak zkušenými odborníky s letitou praxí a hlubokým vhledem do energetické problematiky, tak specialisty mladými s vyšší mírou invence a dynamiky. Budeme rádi, když se obrátíte na naše níže uvedené kolegy, kteří se věnují aktuálním projektům a těší se na komunikaci s Vámi.

 

Petr Čambala

 • Specializace: systémová elektroenergetika a teplárenství, evropský trh s elektřinou a povolenkami, modelování provozu ES
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika; Fakulta strojní VUT v Brně, obor Tepelné a Jaderné energetické zařízení
 • V EGÚ Brno: od roku 2004
 • Kontakt: petr.cambala@egubrno.cz

Jaroslav Černý

 • Specializace: měření v elektrických sítích, diagnostika transformátorů odběry vzorků u zákazníků
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1998
 • Kontakt: jaroslav.cerny@egubrno.cz

Josef Dohnal

 • Specializace: systémová elektroenergetika a plynárenství se zaměřením na modelování plynárenské soustavy a zásobování zemním plynem
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 2015
 • Kontakt: josef.dohnal@egubrno.cz

Pavel Heger

 • Specializace: systémová elektroenergetika se zaměřením na typové diagramy dodávek
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky ZČU v Plzni, obor Komerční elektrotechnika
 • V EGÚ Brno: od roku 2003
 • Osobní motto: Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme.
 • Kontakt: pavel.heger@egubrno.cz

Jiří Horna

 • Specializace: databáze a programování modelů pro plynárenství a provoz ES
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • V EGÚ Brno: od roku 2015
 • Kontakt: jiri.horna@egubrno.cz

Matěj Hrubý

 • Specializace: systémová elektroenergetika a plynárenství se zaměřením na legislativu a úspory energií
 • Vzdělání: Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
 • V EGÚ Brno: od roku 2017
 • Osobní motto: Bolest je radost a neúspěch je motivace.
 • Kontakt: matej.hruby@egubrno.cz

Jana Huserová

 • Specializace: diagnostika transformátorů – analýza plynů rozpuštěných v izolačním oleji, vyhodnocení stavu, vývojové trendy
 • Vzdělání: Přírodovědecká fakulta MU v Brně, obor Chemie životního prostředí a ekotoxikologie
 • V EGÚ Brno: od roku 2007
 • Kontakt: jana.huserova@egubrno.cz

Karel Jirgala

 • Specializace: výroba a servis měřících přístrojů, metrolog společnosti
 • Vzdělání: SPŠE v Brně, obor Sdělovací a radioelektronická zařízení
 • V EGÚ Brno: od roku 1988
 • Kontakt: karel.jirgala@egubrno.cz

Michal Kocůrek

 • Specializace: systémové plynárenství se zaměřením na energetickou bezpečnost
 • Vzdělání: Sciences Po v Paříži, obor International Energy; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Politologie
 • V EGÚ Brno: od roku 2016
 • Osobní motto: Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky.
 • Kontakt: michal.kocurek@egubrno.cz

Milan Krátký

 • Specializace: analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 2006
 • Osobní motto: Rozzlobený nikdy nebyl dobrý.
 • Kontakt: milan.kratky@egubrno.cz

Jan Kroulík

 • Specializace: analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1996
 • Kontakt: jan.kroulik@egubrno.cz

Pavel Kučera

 • Specializace: Programování modelů a grafických aplikací pro plynárenství a provoz ES
 • Vzdělání: SOU elektrotechnické v Blansku, čtyřletý studijní obor Mechanik elektronik se zaměřením na číslicovou a výpočetní techniku.
 • V EGÚ Brno: od roku 1994
 • Kontakt: pavel.kucera@egubrno.cz

Petr Lehký

 • Specializace: mechanika venkovních vedení, analýzy kalamitních situací a havárií, podmínky pro navrhování a stavbu vedení
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Energetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1982
 • Kontakt: petr.lehky@egubrno.cz

Pavel Liedermann

 • Specializace: zdrojové základny elektrizační soustavy, sektor plynárenství jako celek, primární energetické zdroje a bilance elektrizační a plynárenské soustavy
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1987
 • Osobní motto: Nejde o to vystoupat co nejvýše, ale postarat se o to, abych nedošel jenom sám.
 • Kontakt: pavel.liedermann@egubrno.cz

Michal Macenauer

 • Specializace: systémová elektroenergetika a plynárenství, predikce spotřeby elektřiny, plynu a tepla, nové technologie
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, obory Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Sociologie
 • V EGÚ Brno: od roku 2005
 • Osobní motto: Člověk není bohatý tím, co má, ale tím, co dává ostatním.
 • Kontakt: michal.macenauer@egubrno.cz

Lukáš Mařica

 • Specializace: spolehlivost ES, matematické modelování, zpracovávání dat a programování
 • Vzdělání: Fakulta informatiky MU v Brně, obor Teoretická informatika
 • V EGÚ Brno: od roku 2013
 • Osobní motto: Odhodláním až do síně slávy.
 • Kontakt: lukas.marica@egubrno.cz

Tomáš Mendl

 • Specializace: provoz a rozvoj elektrických sítí VVN, integrace obnovitelných zdrojů a spotřeba
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 2002
 • Kontakt: tomas.mendl@egubrno.cz

Rudolf Milota

 • Specializace: distribuční sítě, zpracovávání a analýza dat o provozu a spolehlivosti, regulovaná cenotvorba a velkoobchodní trhy s elektřinou
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 2004
 • Kontakt: rudolf.milota@egubrno.cz

Petr Modlitba

 • Specializace: provoz a rozvoj elektrických sítí a připojitelnost nových zdrojů do sítí
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika
 • V EGÚ Brno: od roku 1979
 • Osobní motto: Cena elektřiny je vysoká, úsměv je zdarma a dává více světla.
 • Kontakt: petr.modlitba@egubrno.cz

Petr Modlitba jr.

 • Specializace: analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 2018
 • Osobní motto: Žít přítomností, snít o budoucnosti, učit se z minulosti.
 • Kontakt: p.modlitba@egubrno.cz

Oldřich Muselík

 • Specializace: systémová elektroenergetika se zaměřením na bilance energetických soustav, nové zdroje energie a ekonomie energetiky
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1971
 • Osobní motto: Pomáhej tam, kde můžeš, a nepřekážej tam, kde nemůžeš.
 • Kontakt: oldrich.muselik@egubrno.cz

Martin Pešek

 • Specializace: Tepelná technika a technika prostředí, projekty vědy a výzkumu
 • Vzdělání: Fakulta strojní VUT v Brně, Energetický ústav
 • V EGÚ Brno: od roku 2018
 • Osobní motto: Nejoptimálnější neexistuje
 • Kontakt: martin.pesek@egubrno.cz

Jiří Procházka

 • Specializace: regulace cen v elektroenergetice
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1998
 • Osobní motto: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Přísloví 1,7
 • Kontakt: jiri.prochazka@egubrno.cz

Jiří Ptáček

 • Specializace: elektrické sítě a rozvoj soustav
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně,  obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1987
 • Kontakt: jiri.ptacek@egubrno.cz

Luděk Salajka

 • Specializace: měření v elektrických sítích
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1996
 • Kontakt: ludek.salajka@egubrno.cz

Petr Skala

 • Specializace: distribuční sítě, analýzy a simulace spolehlivosti, opatření ke zlepšení spolehlivosti, optimalizace, regulace nepřetržitosti distribuce
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 2004
 • Kontakt: petr.skala@egubrno.cz

Jaroslav Šabata

 • Specializace: distribuční sítě (plánování rozvoje, ekonomika), dynamické zatěžování vedení, tvorba SW aplikací, měření námrazy
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1987
 • Osobní motto: Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.
 • Kontakt: jaroslav.sabata@egubrno.cz

Tomáš Špaček

 • Specializace: systémová elektroenergetika a plynárenství se zaměřením na obnovitelné zdroje a zásobování zemním plynem
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství
 • V EGÚ Brno: od roku 2008
 • Osobní motto: Život je přesný součet náhod.
 • Kontakt: tomas.spacek@egubrno.cz

Jan Toufar

 • Specializace: systémová elektroenergetika se zaměřením na provoz soustavy a regulační výkony
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1993
 • Osobní motto: Skutečnost je vždycky složitější.
 • Kontakt: jan.toufar@egubrno.cz

Zdeněk Vala

 • Specializace: provoz soustavy a zajištění regulačních výkonů, typové diagramy dodávek
 • Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně,  obor Elektroenergetika
 • V EGÚ Brno: od roku 1999
 • Kontakt: zdenek.vala@egubrno.cz

Karolína Vítková

 • Specializace: analýzy dat pro typové diagramy dodávek, systémová elektroenergetika a plynárenství
 • Vzdělání: Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně, obor Matematické a statistické metody v ekonomii
 • V EGÚ Brno: od roku 2017
 • Osobní motto: Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.
 • Kontakt: karolina.vitkova@egubrno.cz