Provoz ES a teplárenství

Michal Macenauer

Specializace: systémová elektroenergetika a plynárenství, predikce spotřeby elektřiny, plynu a tepla, nové technologie

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, obory Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Sociologie

V EGÚ Brno: od roku 2005

Osobní motto: Člověk není bohatý tím, co má, ale tím, co dává ostatním.

Kontakt: michal.macenauer@egubrno.cz

Petr Čambala

Specializace: systémová elektroenergetika a teplárenství, evropský trh s elektřinou a povolenkami, modelování provozu ES

Vzdělání: Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika; Fakulta strojní VUT v Brně, obor Tepelné a Jaderné energetické zařízení

V EGÚ Brno: od roku 2004

Kontakt: petr.cambala@egubrno.cz

Jan Toufar

Specializace: systémová elektroenergetika se zaměřením na provoz soustavy a regulační výkony

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1993

Osobní motto: Skutečnost je vždycky složitější.

Kontakt: jan.toufar@egubrno.cz

Lukáš Mařica

Specializace: spolehlivost ES, matematické modelování, zpracovávání dat a programování

Vzdělání: Fakulta informatiky MU v Brně, obor Teoretická informatika

V EGÚ Brno: od roku 2013

Osobní motto: Odhodláním až do síně slávy.

Kontakt: lukas.marica@egubrno.cz

Jiří Horna

Specializace: databáze a programování modelů pro plynárenství a provoz ES

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

V EGÚ Brno: od roku 2015

Kontakt: jiri.horna@egubrno.cz

Martin Pešek

Specializace: Výzkum a vývoj, progresivní technologie, tepelná technika a technika prostředí

Vzdělání: Fakulta strojní VUT v Brně, Energetický ústav

V EGÚ Brno: od roku 2018

Osobní motto: Nejoptimálnější neexistuje

Kontakt: martin.pesek@egubrno.cz


Přenosové sítě

Jan Kroulík

Specializace: analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1996

Kontakt: jan.kroulik@egubrno.cz

Tomáš Mendl

Specializace: provoz a rozvoj elektrických sítí VVN, integrace obnovitelných zdrojů a spotřeba

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 2002

Kontakt: tomas.mendl@egubrno.cz

Petr Modlitba

Specializace: provoz a rozvoj elektrických sítí a připojitelnost nových zdrojů do sítí

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika

V EGÚ Brno: od roku 1979

Osobní motto: Cena elektřiny je vysoká, úsměv je zdarma a dává více světla.

Kontakt: petr.modlitba@egubrno.cz

Petr Modlitba jr.

Specializace: analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 2018

Osobní motto: Žít přítomností, snít o budoucnosti, učit se z minulosti.

Kontakt: p.modlitba@egubrno.cz

Jiří Ptáček

Specializace: elektrické sítě a rozvoj soustav

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně,  obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1987

Kontakt: jiri.ptacek@egubrno.cz


Distribuční sítě

Petr Lehký

Specializace: mechanika venkovních vedení, analýzy kalamitních situací a havárií, podmínky pro navrhování a stavbu vedení

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Energetika

V EGÚ Brno: od roku 1982

Kontakt: petr.lehky@egubrno.cz

Jaroslav Šabata

Specializace: distribuční sítě (plánování rozvoje, ekonomika), dynamické zatěžování vedení, tvorba SW aplikací, měření námrazy

Vzdělání: Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1987

Osobní motto: Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.

Kontakt: jaroslav.sabata@egubrno.cz

Petr Skala

Specializace: distribuční sítě, analýzy a simulace spolehlivosti, opatření ke zlepšení spolehlivosti, optimalizace, regulace nepřetržitosti distribuce

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 2004

Kontakt: petr.skala@egubrno.cz

Rudolf Milota

Specializace: distribuční sítě, zpracovávání a analýza dat o provozu a spolehlivosti, regulovaná cenotvorba a velkoobchodní trhy s elektřinou

Vzdělání: Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 2004

Kontakt: rudolf.milota@egubrno.cz


Plynárenství

Tomáš Špaček

Specializace: systémové plynárenství a elektroenergetika se zaměřením na obnovitelné zdroje a zásobování zemním plynem

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

V EGÚ Brno: od roku 2008

Osobní motto: A pořád dokola, bez cíle, ale stále kupředu.

Kontakt: tomas.spacek@egubrno.cz

Michal Kocůrek

Specializace: systémové plynárenství se zaměřením na energetickou bezpečnost a zásobování zemním plynem

Vzdělání: Sciences Po v Paříži, obor International Energy; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Politologie

V EGÚ Brno: od roku 2016

Osobní motto: Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky.

Kontakt: michal.kocurek@egubrno.cz

Matěj Hrubý

Specializace: systémové plynárenství a elektroenergetika se zaměřením predikce poptávky plynu, elektřiny a na zelené zdroje energie

Vzdělání: Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

V EGÚ Brno: od roku 2017

Osobní motto: Bolest je radost a neúspěch je motivací.

Kontakt: matej.hruby@egubrno.cz

Pavel Liedermann

Specializace: sektor plynárenství jako celek, primární energetické zdrojem a bilance plynárenské a elektrizační a soustavy, zdrojová základny elektrizační soustavy

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1987

Osobní motto: Nejde o to vystoupat co nejvýše, ale postarat se o to, abych nedošel jenom sám.

Kontakt: pavel.liedermann@egubrno.cz


Ceny a tarify, ekonomika

Jiří Procházka

Specializace: regulace cen v elektroenergetice

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1998

Osobní motto: Počátek poznání je bázeň před Hospodinem, moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Přísloví 1,7

Kontakt: jiri.prochazka@egubrno.cz

Oldřich Muselík

Specializace: systémová elektroenergetika se zaměřením na bilance energetických soustav, nové zdroje energie a ekonomie energetiky

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1971

Osobní motto: Pomáhej tam, kde můžeš, a nepřekážej tam, kde nemůžeš.

Kontakt: oldrich.muselik@egubrno.cz

Jiří Weber

Specializace: regulace cen v elektroenergetice, ekonomika FVE zdrojů

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské inženýrství

V EGÚ Brno: od roku 2011

Kontakt: jiri.weber@egubrno.cz


TDD

Zdeněk Vala

Specializace: provoz soustavy a zajištění regulačních výkonů, typové diagramy dodávek

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně,  obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1999

Kontakt: zdenek.vala@egubrno.cz

Pavel Heger

Specializace: systémová elektroenergetika se zaměřením na typové diagramy dodávek

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky ZČU v Plzni, obor Komerční elektrotechnika

V EGÚ Brno: od roku 2003

Osobní motto: Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme.

Kontakt: pavel.heger@egubrno.cz

Karolína Vítková

Specializace: analýzy dat pro typové diagramy dodávek, systémová elektroenergetika a plynárenství

Vzdělání: Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně, obor Matematické a statistické metody v ekonomii

V EGÚ Brno: od roku 2017

Osobní motto: Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.

Kontakt: karolina.vitkova@egubrno.cz