O společnosti

 • EGÚ Brno, a. s., je přední nezávislá konzultační a realizační firma působící v energetice ČR
 • nabízíme zázemí stabilní společnosti – nejprve Akademie věd, od roku 1951 výzkumný ústav a od roku 1992 akciová společnost
 • realizujeme výzkum a vývoj v energetice
 • provádíme odborné technické analýzy s přesahy do ekonomické, environmentální i sociální oblasti
 • vyvíjíme modelový systém pro řešení širokého spektra problémů v energetice
 • disponujeme unikátní, neustále aktualizovanou, databází energetiky ČR
 • účastníme se jednání skupin CIRED, CIGRE, WEC, COST, IWAIS, IEEE, EURELECTRIC, …
 • jsme v neustálém kontaktu s prostředím energetiky
 • poskytujeme zákazníkům naše znalosti a zkušenosti, flexibilitu, inovace, kontinuitu prací i nezávislý nadhled

Energetiku pouze nezkoumáme – jsme její součástí

V energetice se pohybujeme od roku 1951, a to v celém spektru jejího rozsahu:

 • výroba, distribuce, spotřeba
 • technická zařízení
 • ekonomika energetiky, cenotvorba, legislativa, regulace

Jsme nezávislá privátní společnost, nejsme propojeni majetkově s žádným subjektem ze sektoru energetiky.

Výsledky naší činnosti jsou pravidelně využívány jak orgány státní správy, energetickými společnostmi, provozovateli elektrických sítí, tak společnostmi z oblasti palivové základny a dalšími subjekty v energetice, a to především z řad investorů nových velkých i decentralizovaných výroben a velkých odběratelů.

Naší vizí je dlouhodobá realizace výzkumu a vývoje v energetice, provádění vysoce odborných technických analýz s přesahy do ekonomické, environmentální i sociální oblasti – to vše při detailní znalosti podmínek ČR a odpovídajícího širšího kontextu.

 • systematicky budujeme tým vysoce kvalifikovaných pracovníků (61 zaměstnanců)
 • máme unikátní know-how a modelové prostředky, které jsou dlouhodobě udržovány a rozvíjeny a neváznou na nich žádná práva třetích stran
 • disponujeme potřebnou infrastrukturou – HW, SW, nemovitosti atd.
 • náš základní kapitál: 17 476 000 Kč

Spolupráce a aktivity

Spolupracujeme s prestižními mezinárodními i českými odbornými organizacemi a s vysokými školami. Pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích a publikujeme v odborném tisku.

Mezinárodní organizace

 • World Energy Council (WEC)
 • International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED)
 • Council on Large Electric Systems (CIGRE)
 • The Union of the Electricity Industry (EURELECTRIC)
 • International Workshop on Atmospheric Icing of Structures (IWAIS)
 • International Electrotechnical Commission (IEC)
 • Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

České organizace

 • Asociace energetických manažerů (AEM)
 • Technologická platforma udržitelného rozvoje energetiky (TPUE)
 • Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN)
 • Smart City Brno (SCB)

Vysoké školy a univerzity

 • pořádáme odborné přednášky
 • vedeme disertační, diplomové a bakalářské práce
 • jsme členy zkušebních komisí
 • poskytujeme odbornou praxi

Konference

 • každoročně pořádáme prestižní konferenci na témata, která určují aktuální směřování energetiky
 • organizujeme pravidelná setkání pracovních skupin a semináře WEC ČR, CIGRE ČR, CIRED ČR
 • pravidelně vystupujeme na předních českých konferencích
 • konference, na kterých vystupujeme, najdete v novinkách

Odborný tisk

Projekty vědy a výzkumu

 • Účastníme se vědecko – výzkumných projektů s významnými subjekty v energetice
 • Účastníme se programu OP PIK, OP Aplikace
 • Účastníme se programu EFEKT, a to pořádáním seminářů a vydáváním publikací na téma úspory energií

Specifický výzkum

 • účastníme se cíleně zaměřeného výzkumu v energetice, především v oblasti bezpečnosti a modelování soustav
 • spolupracujeme s předními českými energetickými subjekty a veřejnými institucemi:
  • Vývoj simulačních modelů elektroenergetiky České republiky (TIP)
  • Spolehlivý a bezpečný jaderný zdroj nové generace pro energetiku ČR (s UJV Řež)
  • Program celoživotního učení Leonardo da Vinci (s VUT Brno)
  • Udržitelný rozvoj energetiky (s Enviros)