Ve zkušebně lze provádět tahové zatěžovací a destrukční zkoušky dřevěných, betonových a plechových sloupů, příhradových stožárů, konzol, vazů, bezpečnostních úchytů, různých konstrukčních částí atd. Ve venkovním prostoru zkušebny lze provádět různé mechanické zkoušky, a to statického, dynamického a cyklického charakteru v rozsahu zatížení 0–100 kN.