Komplexní modelový systém pro simulaci technických i ekonomických procesů v elektrizační soustavě. Systém je dlouhodobě rozvíjen v návaznosti na technické i organizační změny v energetice. Je využíván pro řešení zaměřená jak na systémová hlediska, tak na řešení konkrétních zadání zákazníka. Aktuální verze je zaměřena na detailní modelování obchodních procesů trhu. MAES je navázán na databázi ES ČR a středoevropského regionu.

Modelový systém MAES:

  • detailně řeší technické okolnosti provozu elektrizační soustavy – vývoj spotřeby, provoz zdrojové základny, spolehlivost, palivovou základnu, ekologické aspekty provozu, provoz sítí, dekompozici zatížení do sítí, technologické vazby
  • modeluje trh s elektřinou a s podpůrnými službami
  • simuluje trh a provoz zdrojové části soustav jak v plně tržním prostředí, tak pro soustavy částečně deregulované i centrálně řízené
  • má rozsáhlou datovou základnu popisující strukturu a parametry ES ČR i okolních zemí, čímž je dána vysoká validita jeho výsledků

Modelový systém MAES není určen ke komerčnímu prodeji. Je využíván pro řešení zakázek společnosti.