Laboratoř EGÚ Brno, a. s., je členem Asociace zkušeben vysokého napětí (AZVN) a v roce 2010 prošla modernizací. Laboratoř je zaměřena na analýzu plynů rozpuštěných v oleji (DGA), a to zejména síťových transformátorů v přenosové soustavě 400 kV a 220 kV a hermetizovaných transformátorů vn používaných ve FVE a vlastních spotřebách rozvoden a elektráren.

Pro vyhodnocení stavu transformátorů je používán vlastní vyhodnocovací systém založený na dlouhodobých zkušenostech této problematiky a doporučení CIGRE a IEC. V laboratoři se provádí i teoretické a experimentální práce v oblasti postupného stárnutí izolace vinutí olejových transformátorů, a to zejména transformátorů nejvyšších výkonů a napětí.

Milníky laboratoře:

  • 1973: první použití DGA v tehdejší ČSR – transformátor 250 MVA, 400/121/10 kV, rozvodna Čebín
  • 1981: vedení nepřetržité databáze DGA
  • 1995: první rozbory sloučenin furanu
  • 2001: vedení nepřetržité databáze sloučenin furanu