Vedení společnosti  rozhodlo v roce 2003 o zavedení systému managementu kvality a environmentálního managementu. Tento záměr byl úspěšně dokončen v červnu 2004 certifikačním auditem dle ISO 9001:2001 a ISO 14001:1996 firmou TÜV Management Service. Výběr partnerů pro kooperace probíhá s ohledem na dodržování norem ISO 9001 a 14001.

Systém managementu kvality (ISO 9001)– zlepšení vnitřní organizace firmy a stanovení odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních řízení.
– zlepšení sledovatelnosti stavu rozpracování jednotlivých zakázek.
– zlepšení vnějšího obrazu firmy a tím i její konkurenceschopnosti.

Deklarace pro ISO 9001 jsou formulovány v politice kvality a její specifikace jsou rozpracovány v cílech kvality.

certif-iso-9001

Šetrnost k životnímu prostředí (ISO 14001)– společnost má identifikovány environmentální aspekty, tj. všechny činnosti, které mají vliv na životní prostředí
– průběžně jsou tyto činnosti monitorovány a aktuálně se provádí úpravy a zlepšování tak, aby dopady na životní prostředí byly minimalizovány
– společnost minimalizuje spotřebu vody a energií a dbá o ochranu zdraví a bezpečnosti při práci zaměstnanců
– je vypracován systém odpadového hospodářstvíPro ISO 14001 jsou definovány environmentální politika a environmentální cíle.

certif-iso-14001