Certifikace ISO

Certifikace ISO

Systém managementu kvality dle normy ISO 9001 je zaveden od roku 2004, certifikační autoitou byla firma TÜV Management Service.

Systém managementu kvality (ISO 9001)

  • zlepšení vnitřní organizace firmy a stanovení odpovědnosti zaměstnanců na všech úrovních řízení.
  • zlepšení sledovatelnosti stavu rozpracování jednotlivých zakázek.
  • zlepšení vnějšího obrazu firmy a tím i její konkurenceschopnosti.

Deklarace pro ISO 9001 jsou formulovány v politice kvality a její specifikace jsou rozpracovány v cílech kvality.

Související dokumenty

Politika kvality