Za účasti zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, společnosti ČEPS, a.s., a společnosti NET4GAS, s.r.o., byly prezentovány hlavní výstupy ze Zprávy o očekávané dlouhodobé rovnováze mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Prezentace se uskutečnila na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a byla zaměřena na analýzu možností provozování energetické soustavy s rozdílným podílem jaderných zdrojů v energetickém mixu ČR. Tiskovou zprávu naleznete zde.

Kategorie: Novinky