V informačním zpravodaji OPPIK ročník 3, č. 12, který vydává MPO ČR, představilo EGÚ Brno projekt tvorby modelu spolehlivosti elektrizační soustavy – Monte Carlo. Dostupné zde.

Kategorie: Novinky