EGÚ Brno, a. s., je jedním z partnerů evropského projektu 289_STRIDE, zaměřeného na zlepšení energetického plánování skrze koncept chytrých sítí v Podunajském regionu.

Projekt se zaměřuje na rozvoj chytrých sítí. Chytré sítě jsou stále častěji skloňovány v souvislosti s rozvojem elektrizačních soustav v Evropské unii. Koncepty inteligentní sítě pokrývají všechny oblasti, od plánování, provozu, údržby sítě na jedné straně a na druhé straně od výroby, přenosu, distribuce a konečného použití. Jinými slovy, inteligentní sítě představují běžný rozvoj sítě, využívající nové inovativní technologie. I přes dostupnost těchto technologií je region Podunají stále v rané fázi skutečného nasazení inteligentních distribučních systémů. Regionům a místním komunitám v Podunají chybí znalosti a kapacity pro integraci konceptů inteligentních sítí do regionálních a místních politik, což je zásadní pro další rozvoj inteligentních obcí, inteligentních měst nebo inteligentních regionů.

Cílem projektu 289_STRIDE je poskytnout prostřednictvím sdílení zkušeností a vývoje plánovacích nástrojů komplexní podporu regionálním a lokálním tvůrcům politik pro zlepšování energetického plánování. V rámci projektu budou prováděné regionální analýzy, které umožní vypracování strategií (Smart Grid Strategy), akčních plánů a dalších nástrojů (metodiky, průvodce, webová platforma) a urychlí integraci konceptů inteligentních sítí do regionálních a místních politik. Metodika pro regionální analýzu, průvodce a platforma budou navíc navrženy tak, aby umožňovaly použití a aplikaci v celém Podunajském regionu, a proto budou výsledky projektu představovat vysokou hodnotu replikace. Všechny materiály poté budou volně dostupné na jednotné webové platformě.

V rámci projektu jsou také připravované regionální školení a mezinárodní semináře, které budou volně přístupné.

Společnost EGÚ Brno, a. s., zaštiťuje všechny analýzy pro Českou republiku. Dále bude mít na starosti tvorbu šablony pro strategie chytrých sítí, šablony pro přípravu akčních plánů a tvorbu průvodce pro vytváření strategií a akčních plánů pro chytré sítě.

Projekt je vypracováván ve spolupráci s partnery ze Slovinska (Lokalna energetska agnetura Spodnje Podravje – vedení projektu), Německa (European Institute for Innovation – Technology), Rakouska (ConPlusUltra Ltd.), Maďarska (Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for Applied Research), Chorvatska (University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing), Bulharska (Bulgarian Energy and Mining Forum) a Bosny a Hercegoviny (Centre for Energy, Environment and Resources).

Délka trvání projektu je 1.7.2020 až 31.12.2022.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (ERDF, IPA).

Více podrobností naleznete na: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/stride. O projektu Vás budeme také informovat zde na našem webu.

Kategorie: Novinky