Seminář EFEKT

Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odběrných místech

Akce je zaměřená na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017

 

 

Termín a místo konání

1. listopadu 2017
Nová radnice, sál zastupitelstva, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Účastnický poplatek a registrace

Účast na semináři je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor prosíme o včasné přihlášení.

Informace, dotazy

Radka Špačková
T: 541 511 504
M: 723 755 396
E: radka.spackova@egubrno.cz

Záštita semináře

Záštitu nad seminářem převzali hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek a primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.
Odbornou garanci nad seminářem převzal pan Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna.

Další informace

Přístup do sálu je z Dominikánského náměstí 1.
Parkování v místě konání není zajištěno, doporučujeme využít parkovací dům Domini. Více informací naleznete zde.

Program

09:30

Registrace účastníků

10:00

Zahájení semináře

Martin Ander: Slavnostní otevření semináře

Náměstek primátora města Brna

Moderátor

Tomáš Špaček

Konzultant, EGÚ Brno

Přednášející

10:20

Vladimír Sochor: Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dalšího vývoje

Ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Marie Zezůlková: Představení NCEÚ

Ředitelka, Národní centrum energetických úspor

Jan Pavlas: Energetické úspory v rámci SFŽP

Projektový manažer, Oddělení Jižní Morava, Státní fond životního prostředí ČR

Michal Macenauer: Jsou úspory nejlepší cestou k čisté energii?

Vedoucí projektu, EGÚ Brno

 

Diskuze

 

Přestávka

12:30

Pavel Farkač: Energetické úspory do roku 2030 dle cílů EU: Potenciál, náklady a dopady na ekonomiku, zaměstnanost a veřejné rozpočty

Manažer pro energetiku, Sekce hospodářské politiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Jan Harnych

Konzultant, ENVIROS

Lukáš Ferkl: ČVUT UCEEB na cestě k energeticky plusovým budovám

Ředitel, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB)

Petr Fajmon: Úspory v TB – přechod z páry na horkou vodu

Generální ředitel, Teplárny Brno

Miroslav Marada: Možnosti využití principu Design&Build v ČR a poskytování zaručených energetických služeb metodou EPC

Obchodní ředitel ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO

 

Diskuze

 

Přestávka

15:00

Leoš Aldorf: EPC projekty v praxi

Ředitel společnosti, Amper Savings

Štěpán Brus: Energetické hospodářství města Boskovice za období 2001-2014

Jednatel, MIX MAX – ENERGETIKA

Jaroslav Klusák: Litoměřice a jejich energetické potřeby, ukázka dosažených úspor, principy Fondu úspor energie

Energetický manažer města Litoměřice

Jan Brabec: Zkušenosti z projektu CE – Heat

Národní centrum energetických úspor

 

Diskuze

17:00

Závěr semináře, možnost další neformální diskuze účastníkůZměna programu vyhrazena.