Termín a místo konání29. dubna 2021
Z důvodu opatření Vlády ČR v souvislosti s pandemií Covid-19 proběhne seminář online. Odkaz pro připojení do semináře bude účastníkům předem zaslán na email.
Informace, dotazyHana Zdražílková
M: +420 602 193 110
E: hana.zdrazilkova@egubrno.cz

Program Semináře

09:00

Možnost vkládat dotazy předem jednotlivým účinkujícím, zahájení streamu

10:00

Zahájení semináře

Jiří Procházka: Otevření semináře

ředitel sekce Provoz a rozvoj energetické soustavy, EGÚ Brno

10:05

Blok 1: Trendy při dosahování energetických úspor

Moderátor

Karolína Vítková

analytik, EGÚ Brno

Přednášející

Ján Čiampor: Strategický rámec zvyšování energetické účinnosti v ČR pro období 2021-2030

vedoucí oddělení hospodaření s energií, Ministerstvo průmyslu a obchodu

David Škorňa: Od úspor k energetické plusovosti: jak uspět ?

koordinátor projektu SPARCS, Národní centrum energetických úspor

Miroslava Knotková: Jak řeší energetiku ve Zlínském kraji.

ředitelka, Energetická agentura Zlínského kraje

Jaroslav Klusák: Energetický management Hl.m.Prahy

vedoucí oddělení energetického manažera, Magistrát hlavního města Prahy

Tomáš Trubačík: Budovy a energeticko-klimatické cíle

analytik, Šance pro budovy

13:00

Blok 2: Energetické úspory v sítích

Moderátor

Karolína Vítková

analytik, EGÚ Brno

Přednášející

Jiří Ptáček: Ztráty v přenosových a distribučních sítích, vlivy na ztráty, možnosti snižování

analytik, EGÚ Brno

Martin Michek: Energetické úspory v lokální energetice

výkonný ředitel, Česká asociace provozovatelů LDS

Jiří Pohl: Potenciál úspor energie a emisí v dopravě (příspěvek přednese Jaroslav Tyle)

engineer senior, Siemens Mobility

Jaroslav Tyle                  a

Petr Šimral: Snižování energetické náročnosti a emisí CO2 v nákladní dopravě

odborný specialista, ŽESNAD

projektový manažer, Metrans Rail

Stanislav Votruba: Vnímání role PREdistribuce, a.s. v oblasti zvyšování energetické účinnosti

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

15:05

Diskuze a ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.


Záštita a partneři semináře

Akce je zaměřená na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021.Účastnický poplatek a registraceÚčast na semináři je bezplatná po registraci pomocí níže uvedeného formuláře.

  Pro registraci na Seminář EFEKT, který se bude konat 29. dubna 2021, prosím vyplňte následující údaje:

  Jméno a příjmení (povinné)


  Společnost


  Funkce


  Email (povinné)


  Poznámka
  Kontrolní otázka (povinné)