Seminář EFEKT 26. listopadu 2020

09:00

Registrace, občerstvení

10:00

Zahájení semináře

Martin Pešek: Otevření semináře

ředitel výzkumu a vývoje, EGÚ Brno

10:05

Začátek programu

Přednášející

Vladimír Sochor: Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dotačních titulů v oblasti úspor energie

ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Martin Boruta: Prezentace o činnosti NCEÚ

ředitel, Národní centrum energetických úspor

Marie Zezůlková: Představení aktivit MMR

ředitelka, Odbor regionální politiky, Sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Yuliya Ostrenko, Lukáš Grůza: Koncept a postup v plánování chytré čtvrti Špitálka

Magistrát města Brna

Zuzana Bukvišová: Problematika ostrovního provozu v domovních instalacích z hlediska chránění

odborná asistentka, Ústav elektroenergetiky, VUT Brno

 

Prostor pro dotazy

15:30

Závěrečný přípitek, networking, občerstvení

16:00

Ukončení semináře, volná diskuze

Změna programu vyhrazena.