Seminář EFEKT 8. října 2020

09:00

Registrace, občerstvení

10:00

Zahájení semináře

Martin Pešek: Otevření semináře

ředitel výzkumu a vývoje, EGÚ Brno

10:05

Začátek programu

Moderátorka

Marie Zezůlková

ředitelka, Odbor regionální politiky, Sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Přednášející

Vladimír Sochor: Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dotačních titulů v oblasti úspor energie

ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Martin Boruta: Prezentace o činnosti NCEÚ

ředitel, Národní centrum energetických úspor

Lukáš Ferkl: Moderní budovy a decentrální energetika

ředitel, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB)

Radek Vrána: Prezentace EPC projektů

generální ředitel, člen představenstva, AMPER SAVINGS

Petr Fajmon: Inovace v Teplárnách Brno

generální ředitel, Teplárny Brno

Martin Madej

analytik, Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky

Karel Polanecký

energetický expert, Hnutí Duha

 

Prostor pro dotazy

15:30

Závěrečný přípitek, networking, občerstvení

16:00

Ukončení semináře, volná diskuze

Změna programu vyhrazena.