Seminář EFEKT 8. října 2020

09:30

Možnost vkládat dotazy předem jednotlivým účinkujícím přes aplikaci Zeptej se

10:00

Zahájení semináře

Martin Pešek: Otevření semináře

ředitel výzkumu a vývoje, EGÚ Brno

Marie Zezůlková: Úvodní slovo a prezentace Nové EU fondy

ředitelka, Odbor regionální politiky, Sekce regionálního rozvoje, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

10:25

Blok 1

Moderátor

Martin Pešek

ředitel výzkumu a vývoje, EGÚ Brno

Přednášející

Martin Madej: Vykazování skutečných úspor

analytik, Výzkumné centrum Asociace pro mezinárodní otázky

Dita Tesařová: Prezentace o činnosti NCEÚ

senior project manager, Národní centrum energetických úspor

Radek Vrána: Prezentace EPC projektů

generální ředitel, člen představenstva, AMPER SAVINGS

Vladimír Sochor: Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dotačních titulů v oblasti úspor energie

ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

 

Přestávka

13:00

Blok 2

Moderátor

Martin Pešek

ředitel výzkumu a vývoje, EGÚ Brno

Přednášející

Alexandr Černý: Potenciál obchodní flexibility u domácích baterií

ředitel Nákupu a predikce komoditní produkty, ČEZ Prodej

Petr Fajmon: Inovace v Teplárnách Brno

generální ředitel, Teplárny Brno

Karel Polanecký: Energetická společenství

energetický expert, Hnutí Duha

Lukáš Ferkl: Moderní budovy a decentrální energetika

ředitel, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB)

15:00

Diskuze a ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.