09:00

Registrace

10:00

Zahájení semináře

Zástupce Magistrátu města Brna (v jednání): Slavnostní otevření semináře

 

Blok 1

Moderátor

Marie Zezůlková

ředitelka, Národní centrum energetických úspor

Přednášející

Hana Schvarczová: Nástroje státu na snižování spotřeby energie

odbor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pavla Vidanová: Podpora udržitelné energetiky

ministerský rada, Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí

Veronika Vohlídková: Potenciál úspor v plynárenství ČR

ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz

 

Blok 2

Moderátor

Petr Maule

výkonný ředitel, Česká fotovoltaická asociace

Přednášející

Pavel Matoušek: Fotovoltaika a baterie v ČR – poznatky z praxe

FVE and battery storage manager, innogy Energo, s.r.o., člen představenstva AKU-BAT CZ

Martin Šilar: Akumulace elektrické energie & Microgrids

Technical Sales Representative, Siemens

Tomáš Pastrňák: Aplikace akumulace – příklady z praxe

generální ředitel, ENERGON Advanced Energetics

Milan Šimoník: Plynová kogenerace v decentralizované energetice

výkonný ředitel, COGEN Czech

Jan Morávek: Integrace hybridních energetických systémů s akumulací – provozní zkušenosti

odborný asistent, Ústav elektroenergetiky, VUT Brno

 

Blok 3

Moderátor bloku je v jednání

Přednášející

Karel Polanecký: Limity pro výrobu elektřiny a tepla v příštích letech a dekádách

energetický expert, Hnutí Duha

Martin Ander: Role aktivních zákazníků a prosumers

Svaz moderní energetiky

Kateřina Vosičková: Energetický management Statutárního města Prostějova

energetická manažerka, Statutární město Prostějov

16:00

Závěrečný přípitek a možnost volné diskuze do pozdních nočních hodin.

Změna programu vyhrazena.