09:00

Registrace

10:00

Zahájení semináře

Marie Zezůlková: Slavnostní otevření semináře

ředitelka, Národní centrum energetických úspor

10:10

Blok 1

Moderátor

Marie Zezůlková

ředitelka, Národní centrum energetických úspor

Přednášející

Hana Schvarczová: Nástroje státu na snižování spotřeby energie

odbor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pavla Vidanová: Podpora udržitelné energetiky

ministerský rada, Odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí

Veronika Vohlídková: Potenciál úspor v plynárenství ČR

ředitelka legislativně-strategického odboru, Český plynárenský svaz

 

Prostor pro dotazy

 

Networking, občerstvení

11:45

Blok 2

Moderátor

Petr Maule

výkonný ředitel, Česká fotovoltaická asociace

Přednášející

Martin Ander: Role aktivních zákazníků a prosumers

Svaz moderní energetiky

Pavel Matoušek: Fotovoltaika a baterie v ČR – poznatky z praxe

FVE and battery storage manager, innogy Energo, s.r.o., člen představenstva AKU-BAT CZ

Martin Šilar: Akumulace elektrické energie & Microgrids

Technical Sales Representative, Siemens

Tomáš Pastrňák: Aplikace akumulace – příklady z praxe

generální ředitel, ENERGON Advanced Energetics

Milan Šimoník: Plynová kogenerace v decentralizované energetice

výkonný ředitel, COGEN Czech

 

Prostor pro dotazy

 

Networking, občerstvení

14:30

Blok 3

Moderátor

Jan Osička

výzkumný pracovník v oblasti energetické politiky, Masarykova univerzita

Přednášející

Karel Polanecký: Limity pro výrobu elektřiny a tepla v příštích letech a dekádách

energetický expert, Hnutí Duha

Jiří Šamánek: Modernizace, úspory, ekologie

manažer business procesů, Teplárny Brno

Jan Morávek: Integrace hybridních energetických systémů s akumulací – provozní zkušenosti

odborný asistent, Ústav elektroenergetiky, VUT Brno

Kateřina Vosičková: Energetický management Statutárního města Prostějova

energetická manažerka, Statutární město Prostějov

 

Prostor pro dotazy

15:30

Závěrečný přípitek, networking, občerstvení

16:00

Ukončení semináře, volná diskuze

Změna programu vyhrazena.