Závazná přihláška na konferenci
Energetika 2020

Revoluce nebo evoluce?

která se koná ve dnech 23. – 24. září 2020 v Brně
 

Pokud jste se v loňském roce účastnili naší konference, Vaše kontaktní údaje automaticky předvyplníme po zadání IČ do následujícího pole:
IČ:

Údaje o společnosti

Název společnosti

 
Ulice

Město

PSČ


DIČ

Telefon

Email

 

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 16 940,– Kč (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference.
Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování, které si účastníci konference zajišťují individuálně.
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možná účast náhradníka.

 

Poznámka:
Zálohovou platbu v Kč poukažte na náš účet:
číslo: 46100621/0100
IBAN: CZ4101000000000046100621
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Komerční banka, a. s., pobočka Brno
Variabilní symbol: IČ vaší firmy
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jména účastníků.

Informace o platbě v EUR bude s ohledem na vývoj kurzu zveřejněna později.
Platbu účastnického poplatku je možné provést v EUR, a to dle pokynů uvedených na https://www.egubrno.cz/konference/eur

Údaje o účastnících

Počet účastníků:

Souhlasím
Nesouhlasím
se zařazením výše vyplněných údajů do databáze účastníků konference Energetika, kterou zpracovává společnost EGÚ Brno, a. s., se sídlem Hudcova 487/76a, 612 00 Brno, IČ: 46900896. Tyto údaje budou uchovávány po dobu konání konferencí Energetika a jsou použity VÝHRADNĚ v souvislosti s organizací této akce. Údaje z naší databáze nejsou předávány třetím stranám, pokud o to výslovně nepožádáte.
Odvolat tento souhlas můžete zasláním požadavku na mail: info@egubrno.cz. Vaše údaje budou bezodkladně vymazány z databáze. O této skutečnosti budete informováni.
V rámci konference Energetika budou pořizovány přiměřené fotografie, na kterých může být zachycena Vaše osoba. Svou účastí na ní udělujete s takovouto fotodokumentací souhlas. Tento obrazový záznam bude společnost EGÚ Brno, a. s. zpracovávat na základě oprávněného zájmu za účelem prezentace této akce na webových stránkách www.egubrno.cz, případně jako ilustrativní fotografie v článcích o konferenci Energetika. Fotografie budou na stránkách umístěny po dobu maximálně 3 let.