Přihláška na konferenci

Závazná přihláška na konferenci
Energetika 2017

Jak změní evropské úspory českou energetiku?

která se koná ve dnech 20. – 21. září 2017 v Brně
 
Pokud jste se v loňském roce účastnili naší konference, Vaše kontaktní údaje automaticky předvyplníme po zadání IČ do následujícího pole:
IČ:

 

Údaje o společnosti

Název společnosti

 
Ulice

Město

PSČ


DIČ

Telefon

Email

 


Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 16 940,– Kč (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference.

 

Poznámka:
Zálohovou platbu v Kč poukažte na náš účet:
číslo: 46100621/0100
IBAN: CZ4101000000000046100621
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Komerční banka, a. s., pobočka Brno
Variabilní symbol: IČ vaší firmy
Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jména účastníků.


Platbu účastnického poplatku je možné provést v EUR, a to dle pokynů uvedených na https://www.egubrno.cz/konference/eur

Údaje o účastnících

Počet účastníků: