Konference Energetika 2020

Revoluce nebo evoluce?

23. – 24. září 2020 v Brně

Závazná přihláška

Termín přihlášení: nejpozději do 18. září 2020
Způsoby podání přihlášky:
– online přihláška na https://www.egubrno.cz/konference/prihlaska/
– vyplněnou přihlášku je možné vytisknout a zaslat poštou na adresu pořadatelů:

 • EGÚ Brno, a. s.
 • Hana Zdražílková
 • Hudcova 487/76a
 • 612 00 Brno-Medlánky
 • tel: +420 541 511 616
 • email: hana.zdrazilkova@egubrno.cz

Účastnický poplatek a způsob úhrady

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 16 940,– Kč (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference.
Hradí se formou zálohové platby na náš účet:

 • číslo: 46100621/0100
 • IBAN: CZ4101000000000046100621
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • Komerční banka, a. s., pobočka Brno
 • Variabilní symbol: IČ vaší firmy
 • Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jména účastníků.

Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování, které si účastníci konference zajišťují individuálně.
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možná účast náhradníka.
S ohledem na současnou situaci s COVID-19 jsou letošní storno podmínky při zrušení účasti následující: do 10. 9. 2020 storno poplatek 50 %, po 10. 9. 2020 100 % výše účastnického poplatku.
V případě, že se akce nebude moci konat z důvodů nařízení Vlády ČR s ohledem na situaci spojené s pandemií COVID-19, bude Vám účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Informace o platbě v EUR bude s ohledem na vývoj kurzu zveřejněna později.
Platbu účastnického poplatku je možné provést v EUR, a to dle pokynů uvedených na https://www.egubrno.cz/konference/eur

Místo konání

Hotel Passage, Lidická 23, 602 00, Brno
https://www.hotelpassage.eu/

Parkování

K parkování můžete využít plochu přiléhající k hotelu Voroněž II, která je rezervována pro účastníky naší konference. Na mapce je vyznačena modře a poplatek je 160 Kč/den. Poplatek si účastníci hradí sami.