Organizační pokyny

Závazná přihláška

Termín přihlášení: nejpozději do 14. září 2018
Způsoby podání přihlášky:
– online přihláška na https://www.egubrno.cz/konference/prihlaska/
– vyplněnou přihlášku je možné vytisknout a zaslat poštou na adresu pořadatelů:

 • EGÚ Brno, a. s.
 • Hana Zdražílková
 • Hudcova 487/76a
 • 612 00 Brno-Medlánky
 • tel: +420 541 511 616

Účastnický poplatek a způsob úhrady

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 16 940,– Kč (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference.
Hradí se formou zálohové platby na náš účet:

 • číslo: 46100621/0100
 • IBAN: CZ4101000000000046100621
 • SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • Komerční banka, a. s., pobočka Brno
 • Variabilní symbol: IČ vaší firmy
 • Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jména účastníků.

Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možná účast náhradníka.


Platbu účastnického poplatku je možné provést v EUR, a to dle pokynů uvedených
na https://www.egubrno.cz/konference/eur

Místo konání

Orea Hotel Voroněž, kongresové centrum
Křížkovského 47, 603 73 Brno

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují individuálně.
Nabídka ubytování v OREA Hotel Voroněž:

Hotel Voroněž

On-line rezevace

Hotel Voroněž II

On-line rezevace


Rezervaci je možné provést i přímo na stránkách hotelu. Při tomto způsobu prosím při rezervaci vyplňte promo kód „EGU“, což zajistí nabídku ubytování určenou pro účastníky konference.

V případě potřeby kontaktujte přímo rezervační oddělení OREA Hotel Voroněž na voronez@orea.cz nebo na tel. +420 543 141 111.

Parkování

K parkování můžete využít plochu přiléhající k hotelu Voroněž II, která je rezervována pro účastníky naší konference. Na mapce je vyznačena modře a poplatek je 160 Kč/den. Poplatek si účastníci hradí sami.