Konference Energetika 2020

Dovážet nebo vyrábět?

která se koná ve dnech 23. – 24. září 2020 v Brně

Způsob úhrady účastnického poplatku v EUR

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 677,– EUR (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference.

Účastnický poplatek nezahrnuje náklady na ubytování, které si účastníci konference zajišťují individuálně.
V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možná účast náhradníka.
S ohledem na současnou situaci s COVID-19 jsou letošní storno podmínky při zrušení účasti následující: do 10. 9. 2020 storno poplatek 50 %, po 10. 9. 2020 100 % výše účastnického poplatku.
V případě, že se akce nebude moci konat z důvodů nařízení Vlády ČR s ohledem na situaci spojené s pandemií COVID-19, bude Vám účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 
Zálohovou platbu poukažte na náš účet:
číslo: 27-7492960287/0100
IBAN: CZ5301000000277492960287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

majitel účtu:

  • EGÚ Brno, a. s.
  • Hudcova 487/76a
  • 612 00 Brno-Medlánky

adresa banky:

  • Komerční banka, a. s.
  • Na Příkopě 33, čp. 969
  • 114 07 Praha 1

variabilní symbol: IČ Vaší firmy
do zprávy pro příjemce uveďte jména účastníků