Platba v EUR

Konference Energetika 2018

Pojďme k jádru věci

která se koná ve dnech 19. – 20. září 2018 v Brně

Způsob úhrady účastnického poplatku v EUR

Účastnický poplatek na jednu osobu je stanoven ve výši 677,– EUR (vč. 21% DPH) a zahrnuje veškeré náklady spojené s konáním konference. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací, ale je možná účast náhradníka.
 
Zálohovou platbu poukažte na náš účet:
číslo: 27-7492960287/0100
IBAN: CZ5301000000277492960287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX

majitel účtu:

  • EGÚ Brno, a. s.
  • Hudcova 487/76a
  • 612 00 Brno-Medlánky

adresa banky:

  • Komerční banka, a. s.
  • Na Příkopě 33, čp. 969
  • 114 07 Praha 1

variabilní symbol: IČ Vaší firmy
do zprávy pro příjemce uveďte jména účastníků