Archiv

Od roku 1997 pořádáme prestižní konference na témata, která určují směřování energetiky:

 • konferencím bývá každoročně udělována záštita od Ministerstva průmyslu a obchodu
 • konference se každoročně účastní více než 300 osob – top manažerů, expertů, zástupců státní správy
 • přednášející, moderující i návštěvníci patří ke špičkám energetiky ČR a SR

Dosud konané konference

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

 • Energetika pro budoucnost – Co aktuálně determinuje udržitelný rozvoj energetiky
 • Závěry konference

2010

 • Stejné cíle – nové cesty; Možnosti a omezení dlouhodobého rozvoje energetiky ČR v podmínkách integrace evropských trhů
 • Závěry konference

2009

 • Příležitosti, výzvy a rizika české energetiky na pozadí světové recese – jak teď a co dál
 • Závěry konference

2008

 • Aktuální situace a předpokládaný vývoj energetiky ČR na pozadí legislativních a strategických změn připravovaných Evropskou komisí
 • Závěry konference

2007

 • Vývoj trhu s elektřinou v ČR na pozadí legislativních změn EU a připravované jednotné energetické koncepce pro Evropu

2006

 • Vnitřní trh s elektřinou ČR, vývoj cen elektřiny a očekávaná situace tržního prostředí ve střednědobém horizontu

2005

 • Liberalizace energetiky v poločase

2004

 • Očekávaný stav a provoz ES ČR v roce 2005 a navazující perspektivě

2003

 • Trh s elektřinou v České republice, podmínky, organizace a očekávaný stav ES ČR v roce 2004 a perspektiva dalšího vývoje

2002

 • První zkušenosti s realizací trhu s elektřinou v České republice, podmínky organizace a očekávaný stav ES ČR v roce 2003 a perspektiva dalšího vývoje

2001

 • Očekávaný stav a provoz ES ČR a způsob obchodování elektřinou na úrovni roku 2002

2000

 • Česká elektroenergetika v etapě otvírání trhu s elektřinou

1999

 • Podmínky, organizace a realizace trhu s elektřinou v České republice

1998

 • Návrh modelu elektroenergetiky České republiky a související problémy

1997

 • Současný stav, perspektiva a vnější rámec rozvoje ES ČR v dlouhodobém výhledu do roku 2010 a návrh modelu elektroenergetiky ČR