2020Energetika 2020 – Dovážet nebo vyrábět?
Tisková zpráva a závěry konference
Program
Záštita a partnerství
Fotogalerie
Ke stažení

Seminář EFEKT (říjen) – Úspory energie
Program
Ke stažení

Seminář EFEKT (listopad) – Úspory energie
Program a ostatní informace
Sborník přednášek

2017Energetika 2017 – Jak změní evropské úspory českou energetiku?
Tisková zpráva a závěry konference

Seminář EFEKT – Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odběrných místech
Tisková zpráva

2016Energetika 2016 – Je velká energetika překonaná?
Tisková zpráva a závěry konference
2015Energetika 2015 – Vize, mýty a realita
Tisková zpráva a závěry konference
2014Energetika 2014 – Jak předvídat vývoj v nestabilním prostředí?
Závěry konference
2013Energetika 2013 – Nastal čas změny?
Závěry konference
2012Alternativy a rizika energetické budoucnosti


2010Stejné cíle – nové cesty; Možnosti a omezení dlouhodobého rozvoje energetiky ČR v podmínkách integrace evropských trhů
Závěry konference
2009Příležitosti, výzvy a rizika české energetiky na pozadí světové recese – jak teď a co dál
Závěry konference
2008Aktuální situace a předpokládaný vývoj energetiky ČR na pozadí legislativních a strategických změn připravovaných Evropskou komisí
Závěry konference
2007Vývoj trhu s elektřinou v ČR na pozadí legislativních změn EU a připravované jednotné energetické koncepce pro Evropu
2006Vnitřní trh s elektřinou ČR, vývoj cen elektřiny a očekávaná situace tržního prostředí ve střednědobém horizontu
2005Liberalizace energetiky v poločase
2004Očekávaný stav a provoz ES ČR v roce 2005 a navazující perspektivě
2003rh s elektřinou v České republice, podmínky, organizace a očekávaný stav ES ČR v roce 2004 a perspektiva dalšího vývoje
2002První zkušenosti s realizací trhu s elektřinou v České republice, podmínky organizace a očekávaný stav ES ČR v roce 2003 a perspektiva dalšího vývoje
2001Očekávaný stav a provoz ES ČR a způsob obchodování elektřinou na úrovni roku 2002
2000Česká elektroenergetika v etapě otvírání trhu s elektřinou
1999Podmínky, organizace a realizace trhu s elektřinou v České republice
1998Návrh modelu elektroenergetiky České republiky a související problémy
1997Současný stav, perspektiva a vnější rámec rozvoje ES ČR v dlouhodobém výhledu do roku 2010 a návrh modelu elektroenergetiky ČR