Společnosti EGÚ Brno, a. s., Centrum výzkumu Řež s. r. o., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a ÚJV Řež, a. s., byly podpořeny v rámci programu DOPRAVA 2020+, Technologické agentury České republiky pro řešení projektu Progresivní rozvoj vodíkového hospodářství v dopravě ČR. Projekt získal doporučující stanoviska a byl vybrán k podpoře v konkurenci 216 projektových návrhů, z nichž podporu obdrželo pouze 32 projektových návrhů (15 %).

Cílem projektu je vytvořit nástroje orgánům státní správy, zejména pak Ministerstvu dopravy, Ministerstvu životního prostředí a Ministerstvu průmyslu a obchodu, pro efektivní a koncepční rozvoj vodíkové mobility, především s ohledem na využití nízkoemisního vodíku.

Těšíme se na spolupráci s uvedenými partnery a ministerstvy na řešení z našeho pohledu velmi potřebného a smysluplného projektu.

Kategorie: Novinky