Naši kolegové se ve počátkem listopadu v hojném počtu zúčastnili národní konference organizované Českým komitétem CIRED, která seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti. Více informací naleznete zde.

Kategorie: Novinky