Časť 1

1) Koľko má Vaša firma zamestnancov?

2) Koľko platíte mesačne za elektrinu?
EUR vrátane DPH

3) Aká bola vaša spotreba elektriny v minulom roku:
kWh

4) Zažili ste v posledných dvoch rokoch prerušenia dodávky?

Část 2

Predpokladajme, že je polovica júla, pracovný deň okolo 11.00 hodiny. Bude Vám prerušená dodávka elektriny a to a) bez predchádzajúceho upozornenia a b) s upozornením jeden deň dopredu.
5) Koľko by ste boli ochotní zaplatiť EUR vrátane DPH, aby ste sa vyhli 1 hodinu trvajúcemu prerušeniu dodávky elektriny:
Zaplatili by sme

6) Koľko by ste boli ochotní zaplatiť EUR vrátane DPH, aby ste sa vyhli 4 hodiny trvajúcemu prerušeniu dodávky elektriny:
Zaplatili by sme

7) Koľko by ste boli ochotní zaplatiť EUR vrátane DPH, aby ste sa vyhli 1 deň trvajúcemu prerušeniu dodávky elektriny:
Zaplatili by sme

Časť 3

Predpokladajme, že je polovica decembra, pracovný deň okolo 11.00 hodiny. Bude Vám prerušená dodávka elektriny a to a) bez predchádzajúceho upozornenia a b) s upozornením jeden deň dopredu.
8) Koľko by ste boli ochotní zaplatiť EUR vrátane DPH, aby ste sa vyhli 1 hodinu trvajúcemu prerušeniu dodávky elektriny:
Zaplatili by sme

9) Koľko by ste boli ochotní zaplatiť EUR vrátane DPH, aby ste sa vyhli 4 hodiny trvajúcemu prerušeniu dodávky elektriny:
Zaplatili by sme

10) Koľko by ste boli ochotní zaplatiť EUR vrátane DPH, aby ste sa vyhli 1 deň trvajúcemu prerušeniu dodávky elektriny:
Zaplatili by sme