V novém čísle časopisu Pro-Energy si můžete přečíst náš článek o využití jaderných elektráren k centrálnímu vytápění v ČR. Autory článku jsou naši kolegové Pavel Liedermann, Michal Macenauer, Zdeněk Nuzík, Jan Toufar a Oldřich Muselík.

Kategorie: Novinky