Prezentace Dlouhodobé rovnováhy na MPO

V pátek 2. března 2018 byly na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu za účasti ministra a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu, Energetického regulačního úřadu, akciové společnosti ČEPS, a.s., a NET4GAS, s.r.o. ze strany OTE, a.s., prezentovány […]

Více

EGÚ Brno na Jarní konferenci AEM

Na jarní konferenci AEM vystoupí 27. a 28. Února 2018 náš kolega Michal Macenauer s příspěvky Dekarbonizace energetiky dle požadavku EU a Evoluce trhu s flexibilitou a zapojení nových nástrojů. Více informací naleznete zde.

Více

EGÚ Brno je partnerem jarní konference AEM

EGÚ Brno je partnerem XXII. Jarní konferenci AEM na téma Nová energetika v novém světě – technologie, bezpečnost, společnost. Konference se bude konat ve dnech 27. února a 28. února 2018 v hotelu Olympik v Praze. Více informací […]

Více

EGÚ Brno na semináři v Luhačovicích

Teplárna Otrokovice pořádá XXVIII. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ, který se koná 23. – 25. ledna 2018 v Luhačovicích. Michal Macenauer na semináři představí možnosti akumulace v teplárnách, Milan Krátký se ve svém příspěvku bude zabývat integrací rozptýlené […]

Více

EGÚ Brno na semináři EGÚ Praha Engineering

Náš kolega Petr Čambala vystoupí 13/12 2017 na semináři DECENTRALIZACE V ES, který pořádá společnost EGÚ Praha Engineering s příspěvkem DOPADY INTEGRACE VYSOKÉHO PODÍLU DECENTRÁLNÍCH ZDROJŮ DO ENERGETICKÉ SOUSTAVY ČR. Více informací naleznete zde.

Více

EGÚ Brno na Masarykově univerzitě

Naši kolegové Petr Čambala a Michal Macenauer vystoupí 28. listopadu 2017 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity s přednáškou Decentralizace a dekarbonizace české (elektro)energetiky – jak a za kolik? Více informací naleznete zde.

Více

EGÚ Brno na národní konferenci CIRED

Naši kolegové se ve počátkem listopadu v hojném počtu zúčastnili národní konference organizované Českým komitétem CIRED, která seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti. Více […]

Více

Seminář EFEKT úspěšně proběhl

Seminář EFEKT, který byl realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017, úspěšně proběhl 1/11 2017 v Brně. Seminář organizovala […]

Více

Seminář EFEKT se blíží!

Seminář EFEKT, který pořádá EGÚ Brno v úzké spolupráci s MPO a NCEÚ, se uskuteční 1. listopadu 2017 v Brně. Seminář je bez vložného po registraci zde.

Více

EGÚ Brno na pracovní skupině CIRED

Naši kolegové Rudolf Milota a Jiří Ptáček se 26. a 27. října 2017 zúčastní jednání pracovní skupiny CIRED, sekce 4 – Rozptýlená výroba a užití elektřiny. Jiří Ptáček vystoupí s příspěvkem Chování elektrospotřebičů v domácnosti – poznatky z měření. Více informací naleznete zde.

Více

EGÚ Brno na pracovní skupině CIRED

Naši kolegové Milan Krátký a Jiří Ptáček se 17. a 18. října 2017 zúčastnili jednání pracovní skupiny CIRED PS4.2 – Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů. Více informací naleznete zde.

Více
1 2 3 4 5 6