Seminář EFEKT – Úspory energií 2021 – dotační možnosti a praktické zkušenosti

Termín
1 - 30. 11. 2021

Seminář bude zaměřen na možnosti získání investičních dotací, které jsou primárně spojeny s úsporou energií.

Seminář bude členěn do dvou bloků, kdy v prvním bloku budou představeny dotační programy se svým zaměřením a specifiky a v druhém bloku budou řešeny zkušenosti s realizací daných opatření jednotlivých subjektů/investorů.

Veškeré aktuální informace a organizační pokyny zde budou postupně zveřejňovány.