Měřící technika

Provozní meteorologické stanice (PMS)

Provozní meteorologická stanice je kompaktní zařízení pro monitorování a zpracování meteorologických dat se zaměřením na účinky klimatických veličin ovlivňujících spolehlivost provozu venkovních sítí. Naměřené údaje vyhodnocuje, archivuje a poskytuje nadřízenému systému. V případě potřeby je schopna vysílat alarmové zprávy při překročení nastavených parametrů sledovaných veličin.

Se stanicí je možné komunikovat buď vzdáleně přes GPRS nebo pomocí lokální sítě LAN.

Měřené veličiny:

 • teplota vzduchu: -30 až +70 °C
 • hmotnost námrazy: 0–40 kg
 • rychlost a směr větru: 0–60 m/s, 360°
 • relativní vlhkost vzduchu: 0–100 %
 • intenzita slunečního záření (volitelně): 0–1400 W/m2

Hlavní zaměření a využití PMS:

 • online monitoring meteorologického stavu v lokalitě instalace
 • implementace do řídících SCADA systémů – vyhodnocení možného způsobu vyhřívání vedení – E.ON
 • implementace do řídících SCADA systémů – dynamické zatěžování venkovních vedení s ohledem na aktuální klimatické podmínky a predikce zatížitelnosti – ČEPS, a.s.

Stanice PMS se skládá ze tří základních součástí :

 • skříň centrální jednotky a zdrojové části včetně akumulátoru
 • výložník se snímači klimatických veličin
 • napájení stanice podle možností v místě – solární panely, vn transformátor 22 kV(35 kV) nebo nn přípojka 230 V

Vlastní stanice PMS neobsahuje žádné součásti vyžadující pravidelnou údržbu. Konstrukční části jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z oceli chráněné proti korozi žárovým zinkováním. Stanice PMS je vybavena kontrolním systémem při neoprávněném vniknutí do skříně centrální jednotky.

pms

více…

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Petra Lehkého.

Měřící přístroje pro energetiku

Naše společnost je dlouholetým výrobcem měřících přístrojů pro energetiku. Mezi hlavní produkty portfolia patří ampérmetry EAM1, monitory distribučních sítí MDS10 a souprava pro měření dotykových napětí GEP10 a SV11. Samozřejmostí je i poskytování technické podpory a servisu k nabízeným produktům.

Ampérmetry EAM1

Trojfázový elektronický ampérmetr maxim EAM1 je určený pro záznam maximálních hodnot proudu včetně časového údaje a dalších statistik.

Slouží jako náhrada starších ampérmetrů s vlečnou ručkou. EAM je výhodný pro měření střídavého proudu především na vývodech transformátorů. Naměřené hodnoty lze přenést do PC. Ampérmetr je možné objednat ve třech základních provedeních – bez displeje, s displejem, s displejem a ovládací klávesnicí.

Měřené a analyzované hodnoty:

 • 3 proudy
 • čas měření
 • maxima proudů a maximum součtu proudů včetně časového údaje
 • histogramy proudů za dobu měření
 • denní diagramy proudů v definovaný den měření
 • denní diagram součtu proudů v den maxima součtu proudů
 • denní diagram součtu proudů v poslední den měření
 • význam změřených dat

Příslušenství nabízené k ampérmetrům:

 • čtečka ampérmetru EAM1 – pro odečtení hodnot z ampérmetru EAM1 bez PC
 • komunikační interface EAM1 – pro propojení ampérmetru EAM1 se sériovým portem PC
 • převodník USB / RS232 – pro propojení komunikačního interface EAM1 nebo čtečky EAM1 s USB portem počítače. V případě propojení čtečky EAM1 je nutné použít ještě redukci „čtečka EAM1 / převodník USB“. Po instalaci ovladačů převodníku je potřeba konfigurovat virtuální port – postup naleznete v návodu.
 • redukce čtečka EAM1 / převodník USB – pro propojení „převodníku USB / RS232“ a čtečky EAM1

Podrobný popis a parametry přístroje naleznete v technickém listu.

Ceník produktu a příslušenství je možné stáhnout zde.

Pro uživatele jsme nachystali následující manuály:

eam

více…

Monitory distribučních sítí MDS10

Monitor distribučních sítí MDS10 je určen pro sledování efektivních hodnot 3 napětí, 4 proudů a 3 účiníků v sítích nn, vn a vvn. Provádí minutový záznam maxim, minim a průměrů uvedených veličin do interní paměti a zpracovává jejich histogramy.

Vychází z dlouhodobých zkušeností s vývojem a provozem digitálních měřicích přístrojů řady MDS a EAM1. Cílem přístroje MDS10 bylo spojit vybrané funkce těchto monitorů a doplnit nové funkcionality. Monitor je možné s propojit s PC pomocí USB nebo RS232. Vyrábí se ve variantě pro DIN lištu a v přenosném provedení.

Měřící snímače nabízené k monitorům:

 • MT-UNI – proudový snímač pro rozsahy 1 A, 5 A, 30 A a 150 A.
 • MT-FLEX – proudový snímač s Rogowského pro rozsahy 100 A, 300 A, 600 A a 1000 A, dodávaný s integrátorem

Podrobný popis a parametry monitoru a snímačů naleznete v technických listech:

Ceník produktu a příslušenství je možné stáhnout zde.

Pro uživatele jsme nachystali návod k použití MDS10.
mds10

více…

Souprava pro měření dotykových napětí GEP10 a SV11

Souprava je určena pro měření dotykových napětí, které se vyskytuje mezi uzemněným objektem a stojící osobou, zejména při zemním zkratu na vedení vn a vvn. Souprava je dále použitelná pro měření krokových a zavlečených napětí a pro měření rozdělení zemních proudů.

Měření metodou dle příslušných PNE je prováděno vnuceným proudem odlišného kmitočtu, například 72 Hz a řádově nižší úrovně než je proud zkratový. Soupravu tvoří především generátor konstantního proudu (GEP 10) o konstantním kmitočtu 72 Hz, selektivní milivoltmetr (SV11), proudový snímač MT-UNI a kontaktní sondy.

Podrobný popis a parametry jednotlivých komponent naleznete v technických listech:

GEP10_2

více…

Stabilizátor napětí sítě nn STR50

Účelem stabilizátoru je automatické vyrovnání poklesů a zvýšení napětí. STR50 se používá při stabilizaci napětí na výběžcích sítě nn při kolísání vlivem změny zátěže a kolísání napětí vn.

Stabilizátor je určen především k zajištění napájení s předepsanými parametry na samotách nebo v rekreačních oblastech, kde je výstavba dostatečně dimenzovaného vedení a ostatních zařízení ekonomicky problematická.

Zařízení je umístěno v plechové skříni konstruované pro venkovní prostředí. Regulace výstupního napětí je v každé fázi nezávisle zajištěna dvojicí transformátorů s procesorovým řízením přepínání odboček.

Podrobný technický popis společně s návodem k obsluze si můžete stáhnout zde.

více…

Snímač napětí CRD – kapacitně odporový dělič (35 kV a 110 kV)

Kapacitně odporový dělič CRD je určen pro měření napětí na hladinách vn a vvn.

Na rozdíl od běžných transformátorových měničů se vyznačuje velmi širokým frekvenčním rozsahem (0 až 800 kHz) vhodným pro měření rychlých přechodných jevů v energetické síti. Ke snímači je možné zakoupit i speciální obal sloužící k přepravě, který může být použit i jako podstavec pod CRD při měření.

Podrobný popis a parametry snímače naleznete v  technickém listu

více…

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Karla Jirgalu.