"Dáváme energii jasný smysl"

 

EGÚ Brno, a. s.

 

Výzkum, vývoj, výroba,

         inženýring ve výrobě, přenosu,

                   distribuci a užití elektřiny, plynu a tepla

 

 

 

 

 

 

• Zpracování bilancí elektřiny a plynu, analýza provozu a bezpečnost dodávky v elektrizační a plynárenské soustavě ČR
  v rámci evropského trhu

• Analýza provozu elektrických sítí a jejich předpokládaný rozvoj na úrovni přenosové a distribuční soustavy ČR

• Predikce spotřeby elektrické energie a plynu, energetický mix a dlouhodobý vývoj elektrizační a plynárenské soustavy ČR
   v evropském kontextu

• Analýza dopadů legislativy EU, efektivní využití a začleňování obnovitelných zdrojů do elektrizačních soustav

• Monitorování a analýza klimatických vlivů ovlivňujících provoz venkovních vedení s využitím provozních
  meteorologických stanic PMS

• Digitální měřicí technika, monitorování spolehlivosti a kvality dodávky

• Ekologické konstrukce a návrhy venkovních vedení

• Analýzy nových trendů a technologií v energetice

 

Energie pod kontrolou ...

EGÚ Brno, a. s., 2009

Optimalizováno pro IE 7.0 a vyšší